Aalesund Sanitetsforening

Leie av lokaler

Aalesund Sanitetsforening er eier av eget hus; Sanitetssenteret. Her er det store funksjonelle lokaler å leie til møter, minnesamvær, konfirmasjoner og eventuelt bursdager. Ta kontakt med ansvarlig utleir på telefon 70 15 43 37 for ytterligere informasjon.

Under er bildet fra klargjort festlokale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastelavn 2016

NÅ ER VI IGANG . Fastelaven er tidelig iår, vi har bare 4 uker på oss i år. Hver dag nå bunter vi fastelavensris. Det er flinke sanitetsdamer i "bomberommet" på Sanitetshjemmet som jobber å bunter sammen ris. Vi er også veldig glad for hjelpen av Aksla Vel sine medlemmer som ordner bjørk for oss på fjellet. Vi trenger allikevel mer hjelp til bunting av ris før vi begynner med "fjæring" mandag den 18 januar, skriver foreningen på sin Facebookside

Mange ris står igjen å bli buntet.

Men medlemmene får unna seg arbeidet.


Julemarked 2015

Helga 5.-6.desember 2015 arrangerte Aalesund Sanitetsforening julemarked med stand. Her var medlemsverving høgt prioritert som vi ser.


Fastelavn 2015

Fastelavn er en kjærkommen inntektskilde til saniteten, og Aalesund har gjennom mange år fått inn store inntekter ved salg.
 
 
 
 
 
 
 
 

Jentebølgen 2012

Under er en mengde bilder fra Jentebølgen i Ålesund 2012, hvor lokale sanitetsforeninger deltok.