Kristiansund Sanitetsforening

Også i Kristiansund har russen fått besøk av saniteten, politi, helsesøster og SMISO i forbindelse med holdningsskapende mot vold og rus i russetiden.
Les og se en filmsnutt fra Tidens Krav her: Vi trenger en påminnelse

Gjør seg klare til Russ-15 prosjektet

Kristiansund Sanitetsforening er klare i sine forberedelser til årest russeakjson. De pakker goodiebagger for fult i saniettshuset. Vi har funnet noen bilder fra deres Facebookside Kristiansund Sanitetsforening
 
 
 
 
 
 
 
 

Påsketreff og loppis

Kristiansund Sanitetsforening arrangerte stort påsketreff og loppemarked sanitetshuset i påska. Vi har vært på deres Facebookside Kristiansund Sanitetsforening og forsynt oss med litt bilder. Regner med vi blir tilgitt:-)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanitetsforeningens julegaver

Kristiansund Sanitetsforening har i år som tidligere år delt ut gaver til gode formål i lokalmiljøet.
Julemessa vi holdt 1. helga i advent gav oss gode inntekter og disse pengene er det viktig for oss og omsette i noe som kan gjøre en forskjell for andre.
I år var det Rokilde og Kringsjå sykehjem som ble tilgodesett med sine ønsker. Rokilde sykehjem 2.etasje hadde virkelig behov for nye hvilestoler, og mandag før jul ble to fine røde stoler plassert i dagligstua til glede for beboerne.

Kringsjå sykehjem har helt siden i sommer ønsket seg hjertestarter. Den kan være til hjelp for både beboere, pårørende og ansatte, ingen vet når en akutt situasjon kan oppstå. Noen av de ansatte har gjennomført opplæringskurs og nå skal resten av staben lære bruken av hjertestarteren og bli sertifisert for å bruke den.

Julegave fikk også "Gode Verdier" til bruk i sitt prosjekt for vanskeligstilte barn og unge i Kristiansund.

Vi ønsker å si takk til befolkningen i Kristiansund for støtten dere gir oss ved våre arrangementer. Nå nærmer det seg tiden for salg av Fastelavnsris, da blir vi å se rundt om i byen med våre fargerike fjær, og håper at alle som blir spurt vil kjøpe en bukett. Vi har hele tiden noen i vår lokale nærhet som har behov for noe ekstra.
Vi ønsker også nye medlemmer velkommen i vår forening!

Innsendet av Ildri Aarnes Sæther


Sittende i stolene:beboer Inger Steffensen og avdelingsl. Inger Takle, bak fra v.medl.i brukerrådet Arve Bruseth, pleier Katrine Naas Hansen, fra Kristiansund sanitetsforening Ildri Aarnes Sæther og Torild Annie Skalde
Stående med hjertestarter: enhetsleder Ingunn Tøsse og Torild Annie Skalde(til v)

Nytt æresmedlem

Kristiansund sanitetsforening har hatt juleavslutning i Kløverbakken. Det var en fin anledning for å sette ekstra pris på en av medlemmene. Jorunn Vedøy ble ved denne anledning utnevnt til æresmedlem i foreningen.

Hun har utrettet veldig mye i sine år som leder. Det har hun har vært i tilsammen tolv år fordelt på to perioder, 1991- 1997 og 2003- 2009.
Det har vært holdt to jubileer, 90-årsjubileum i 1996 og 100-årsjubileum i 2006.Hun har forberedt og organisert disse på en fremragende måte. Selv om en komite var med på planlegginga, var det hun som hadde hovedansvaret. Det behersket hun til fulle!

 Det har i tillegg vært holdt to Fylkesårsmøter i Jorunn sine år som leder, disse også en gang i hver periode.

Hun er veldig flink med håndarbeid.Tilsammen har hun brodert ti hardangersømsduker som vi har loddet ut ved julemesser og tre juleduker til samme formål, så det har vært mange timers arbeid i Sanitetens tjeneste.

Etter avsluttet lederperiode i 2009, tok hun over som huskontakt eller vaktmester i Kløverbakken. Da har hun ansvaret for utleie av lokalet, og når vi har hatt .arbeidsfolk for å utføre reparasjoner og utbedringer, må hun være tilgjengelig med overlevering av nøkler. Hun er ikke redd for å ta et tak hvis det trengs, og til å hjelpe seg innimellom , har hun en snill og kjekk mann!

Ønsker deg lykke til,Jorunn, og du er virkelig en verdig æresmedlem i Kristiansund sanitetsforening. Du har fortjent mer enn diplom og blomster, men vi jobber jo alle i frivillighetens tjeneste!
Tusen takk, Jorunn!

Innsendt av Ildri Aarnes Sæther

Jobber frem mot årets julemesse

Kristiansund sanitesforening er nå i innspurten til årets julemesse, aktive damer gjør de siste foberedelser. Det er et møte igjen nå, da kommer resten av bidragene på plass.
Nesten i hele høst har vi hatt arbeidsmøter der vi har hatt fellesarbeid i kjede, og mye fint er produsert.
Oppmøtet har vært veldig bra, ca 20 medlemmer hver gang.

I tillegg til at vi har salgsdisk med alle typer håndarbeid på julemessa, selger vi småkaker i glass. vi har trommel med fine gevinster, "Katta i sekken" og vanlig loddsalg, Loddsalget foregår allerede på butikker i byen.

Det blir mulig å få kjøpt kaffe og kaker for de som kommer innom, nytt av året blir det også salg av pølse og brød (eller lompe).

Overskuddet av julemessa skal gå til hjertestarter v/Kringsjå sykehjem og to hvilestoler ved en avd.v/ Rokilde sykehjem

Velkommen til julemesse 1.helga i advent, 29. og 30.nov. Lørdag åpent kl 10-15, søndag kl 12-15.

Under er noen klipp fra møtet de hadde tirsdag 11.nov.
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristiansund Sanitetsforening i gi bort modus

I vår har Kristiansund sanitetsforning vært raus med gaveutdeling til sykehjem og omsorgsboliger i kommunen. Vi såg et viktig behov på disse stedene for midler til aktivitets- og trivselstiltak for beboerne og tok kontakt med styrerne på de aktuelle hjemmene.
Det kom tilbakemeldinger med mange forskjellige ønsker. Noen ønsket litt fornying i uteområdet og det kunne f.eks. være en ny grill eller utskifting av utemøbler.,andre ønsket seg " finkopper" som de vil bruke ved spesielle anledniger og atter andre kunne gjerne tenke seg turer i nærområdet, som sundbåttur, en tur på Viken gård eller for å drikke kaffe sammen i Bestemors Hage.
Ønskene var mange og varierte, derfor ble det greiest for foreningen å gi penger som hver og en av institusjonene kan bruke til felles glede, nytte og behov.
Vi har nå vært en runde med "spanderbuksa" på, og disse har fått 10.000 kroner hver: Rokilde sykehjem, Kringsjå sykehjem, Barmannhaugen bofellesskap, Roligheten omsorgsboliger og Frei omsorgsboliger.

Foreningens ønske er at beboerne på disse stedene virkelig får glede av pengene de har fått.

Vi er veldig tilgodesett ved at befolkningen i Kristiansund støtter oss når vi selger Fastelavnsris, arrangerer loppemarked, selger Maiblomst og arrangerer julemesse med loddsalg i forkant.
Dere skal vite at vi vil fortsette å se behov som er i lokalmiljøet, så derfor er vårt håp at dere vil gi oss tillit ved å støtte oss i framtiden.


Blidet er fra Frei omsorgsboliger med styrer Ann Kristin Sæther og Annbjørg Handrum fra Kristiansund sanitetsforening.

Årsmøtereferat fra Kristiansund Sanitetsforening

Kristiansund Sanitetsforening avholdt sitt årsmøte tirsdag den 25. februar 2014, dette var det 108. årsmøtet i foreningens historie.
Leder Ildri Sæther ønsket alle velkommen. " Et kløverblad er vårt symbol" ble sunget og etterpå tente leder lys og ba om et minutts stillhet for å minnes medlemmer, kjente og kjære som har gått bort i 2013.

Sekretær Inger Strømsvåg leste årsberetningen og i den blir vi minnet på alt som er gjort i foreningen i løpet av året som er gått. Vi har vært veldig aktiv og svært rause til å gi gaver som har kommet godt med til både Bergan Sykehjem, Bergan Bofellesskap, Rokilde Sykehjem, Nordmøre Krisesenter, Gode Verdier og Kvalvåg og Harpskaret Velforening. Vi har sponset to jordmødre i kommunen for å delta på et fagmøte i Ålesund, Vi har gitt penger til katastrofen på Filippinene, vi har gitt til drift av Veiledningssenteret for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge og til forskjellige fond i NKS sin regi. I tillegg har vi også i år gitt pengegaver og blomster til jul til både sykehjem og private. Tilsammen ble dette ca. 110.000 kroner og årsmøtet vedtok at samme beløpet skal brukes til gaver i 2014.

Leder gjennomgikk regnskapet, Det ble godkjent uten noen spesielle innvendinger.

Valget ble gjennomført av valgkomiteen. De hadde gjort en god jobb på forhånd, så valget gikk greit. Annbjørg Handrum har vært nestleder i to år og ønsket ikke å fortsette, så Marianne Sørfonden ble enstemmig valgt til ny nestleder for to år. Inger Strømsvåg tok gjenvalg som sekretær og nestleder i Kløvergruppa Berit Olausen tok også gjenvalg for to år.

Vi fikk servert nydelige smørbrød som festkomiteen hadde produsert. Det smakte fortreffelig i år også, så denne komiteen sier vi er "valgt på livstid". God kaffe til!

Etter matpausen tok leder ordet og informerte om møter som skal holdes på fylkesnivå og også sentralt i Oslo. Representanter til å delta på Fylkesårsmøtet i Molde den 26.-27. april ble foreslått Marianne Sørfonden, Ingrid Bremnes, Karin Bakke og Ildri Sæther.
Kvinnehelsedagen avholdes i Oslo den 22. mars, Det er mulig at noen fra foreningen kan delta på dette ved å kombinere det med besøk hos familie eller kjente.
Det var overrekkelse av blomster til to i styret, Annbjørg fikk for sin innsats i to år som nestleder og Inger fikk for det hun har gjort som sekretær og for at hun fortsetter.
Helge Kvalvaag kom på møtet og overrakte oss minnegave i anledning sin mors bisettelse. Hildur hadde vært medlem bortimot seksti år og de siste ti år har hun
vært æresmedlem.
Det var loddsalg denne kvelden også, og plantene som var gevinster kom ved trekning i de rette hender.
Vi avsluttet møtet med å synge "Å leva det er å elska" og leder takket for godt oppmøte og ønsket vel hjem.
Så er det bare å fortsette å gjøre en god innsats og støtte gode tiltak i lokalmiljøet i 2014, og vi ønsker nye medlemmer velkommen til et godt sosialt miljø som innehar et godt nettverk!

I rute til fastelavn

Søndag den 2. februar i 12-tida startet jobben med å innhente bjørkeris til årets produksjon av Fastelavnsris.
Vi hadde fått anvist plass av kommunen i Byskogen og her møtte det opp hele 21 personer, Aktive medlemmer og også aktive ektefeller gjorde en flott innsats. Været var maksimalt fint, så det var en fornøyelse å være ute.

En velfortjent kaffepause unnet vi oss selvsagt, et medlem hadde til og med bakt krydderkake på morgenen, ellers var det godt med en brødskive. Det var heller ikke fritt for noen småkaker etter jula!

Takk til alle som stilte opp også i år, hilser Ildri!

26. februar var de ute på stand i AMFI senteret, og der ble de filmet av TKTV. Se denne fine reportsajen her: Positivt initiativ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialogkaffe i Kløverbakken

Den 28.januar var ressurspersoner samlet i Kløverbakken for å markedsføre for lokalavisa Tidens Krav planene om å starte med Dialogkafe for personer med kreft og deres pårørende.
Det var kreftkoordinator i kommunen Vibeche Fahsing som tidligere tok kontakt med leder i Kristiansund Sanitetsforening for å høre om muligheten for å leie lokaler. Det stilte vi oss velvillig til og i styret vedtok vi at dette var et så flott tiltak at vårt bidrag ville være å leie det gratis til dem.


Dialogkafeen skal ha samling første onsdag i måneden kl.13-16, første gang den 5.febr.
På disse samlingene skal det være fokus på å lytte, skape dialog og dele erfaringer. Tema som tas opp får deltakerne selv bestemme. Det er et lavterskeltilbud og slett ikke et sted for å deppe, men dele erfaringer og ha et liv med mening og mestring i hverdagen.


På bildet er det representanter fra Kreftpoliklinikken ,Kreftforeningen, prostataforeningen, lungekreftforeningen og spesialsykepleier i kreft, Kreftkoordinator Vibeche Fahsing sitter ved siden av Ildri Sæther fra Sanitetsforeningen midt i bildet.

Fylkesstyret på besøk i Kristiansund

Tirsdag den 21. januar fikk vi i Kr.sund Sanitetsforening besøk av fylkesleder Solveig Fosseide og leder i omsorgsberedskapskomiteen i fylket Kari Kvendseth på vårt møte i Kløverbakken.

I tillegg til våre egne medlemmer hadde vi bedt inn Dale- og Bolgen og Rensvik sanitetsforeninger. Tilsammen ble vi en forsaamling på vel førti sanitetsdamer, veldig bra!

Vi har noen unge, aktive, kjekke ungdommer som har startet opp med sanitetsarbeid, det er vi så stolt over! De hadde selvfølgelig en del spørsmål som Solveig mer enn gjerne svarte på. Det er mange ting som må klarlegges før en ny forening etableres, men nå er det bare å sette i gang!.
Nå på lørdag skal de ha aktivitet for barn og unge i Kløverbakken, temaet skal være maling!

På møtet på tirsdag var det en enkel servering og loddsalg, så vi fikk litt spenning med hvem som var heldige vinnere.

Vi er veldig takknemlig for besøket fra fylkesstyret!

Populær tradisjon med julemesse

Lørdag 30. og søndag 1. desemberarrangerteKristiansund Sanitetsforening julemesse i Kløverbakken, Brinchmannsvei 27.
En mengde håndarbeid av varierende slag var laget, i tillegg til til hjemmebakte småkaker som var til salgs. Medlemmene forbereder denne nå 40 år lange tradisjonen gjennom hele året.

Her var det loddsalg og trommel med fine gevinster.

Årets inntekt går i hovedsak til barn og unge som har det vanskelig i nærmiljøet.
Ildri Sæter, leder i Kristiansund Sanitetsforening ble intervjuet av TK-tv under årets arrangement. Se den episoden her.

Kulturministeren på besøk

Fredag den 6. september hadde Kristiansund Sanitetsforening besøk av kulturminister Hadia Tajiq.
Dette møtet ble betemt etter at en representant i kommunen tok kontakt med leder i foreningen. Jeg satte veldig stor pris på at en fremtredende politiker viste interesse for vårt arbeid og sammen med nestleder Annbjørg Handrum møtte vi en hyggelig kulturminister i Kløverbakken fulgt av sine sikkerhetsvakter, to representanter fra kommunen, to representanter fra AUF og politivakt utenfor.

Vi fikk fortalt om NKS generelt og historkken om vår forening spesielt. Hun var interessert i å høre om hva vi gjør i dag i forhold til før, og vi fikk da også fortalt om vår yngregruppe som er godt i gang med nye ideer å sette ut i virkelighet.

Vi fikk dessverre ikke vist henne rundt om i huset, da møtelokalet vårt var utleid til begravelse. Møtet ble holdt i 2. etasje som er lokalene vi leier ut til Ungdomshelsetjenesten i Kristiansund kommune. Disse var heldigvis ledige denne dagen

Bildene viser Hadia Tajiq sammen med Ildri Sæther og Annbjørg Handrum bak,

Det andre viser da de representantene som fulgte med

Ny giv!

Onsdagskveld den 17. april arrangerte Kristiansund sanitetsforening orienteringsmøte sammen med Anja H. Helland, som er "hyret" inn sentralt til dette prosjektet.
Vi leide spisestedet "Bestemors Hage" denne kvelden, for da lettere å nå en yngre gruppe av damer. Vi har hatt et godt samarbeid med hun som driver stedet. Det ble bestilt snitter og frukt som var serveringen denne kvelden.

Spenningen var enorm foran møtet om noen, eller hvor mange som ville komme, og vi ble virkelig gledelig overrasket. Det kom hele 14-15 yngre damer, i tillegg var vi 14 medlemmer fra foreningen.
Anja var kjempeflink til å gå gjennom historikken til NKS, og de fleste ble ganske forundret over alt det som er er blitt utført av drivende damer siden starten i 1896.
Anja fortalte spesielt om den unge foreningen i Levanger, som hun har vært med på å starte. Enestående hva de driver med!! Men med unge, nye medlemmer kommer det nye ideer, og det er vi veldig åpne for i Kristiansund også.

Nå er vi spent på fortsettelsen, og Anja har sendt mail til de som hadde e-mailadresse. Slik kan det bli bestemt en dato for det første møtet.

Trivsel rundt borda.
Trivsel rundt borda.
Lekre matfat
Lekre matfat
Yngre deltakere
Yngre deltakere
Og litt eldre
Og litt eldre
Anja Helland forteller
Anja Helland forteller
 
 

Loppemarked

Lørdag den 13.april arrangerte Kristiansund sanitetsforening loppemarked i Kløverbakken.
Vi hadde et variert utvalg av alle slags klær, sko, vesker, små bord, masse blomsterpotter, elektriske småartikler, massevis av servicer i forskjellige kvaliteter og ting og tang i mange variasjoner.
I tillegg var det loddsalg. Gevinster der var brodert duk, heklet teppe, kaffeservice og gavekort på mat for 500,-
Vi solgte også kaffe og kaker. Det er veldig populært,og de fleste som er innom tar en kaffepause.
Åpningstiden var kl.10-15 på lørdag, men vi jobbet med forberedelser flere timer på fredag. Dette er et veldig populært arrangement, men slitsomt i tillegg. Medlemmene er flinke til å stille opp med kakelaging og jobbing, så vi har et skikkelig feellesskap.
Det kom inn bra med penger, men ikke rekord i år. Vi kan ikke vente at det blir det hvert år!

Under er bilder fra arrangementet
 
 
 
 
 
 
 
 

Fikk hedersprisen!!

Kristiansund sanitetsforening fikk "klippfiskkjerring-prisen" den 8.mars på utestedet "Lille Onkel"
Det var stort og veldig overraskende at vi var blitt lagt merke til og at vi dermed hadde gjort oss fortjent til prisen. Prisen besto i en bronsjestatue av Klippfiskkjerringa og diplom .Dette skal få hedersplass i "Kløverbakken".

Innskript på diplomen: "Klippfiskkjerring-prisen gis til den som gjennom sin innsats for byen Kristiansund viser at kvinner kan og vil og på den måten gjør sitt for likestillingen, Klippfiskkjerring-prisen for 2013 gis til Norske Kvinners Sanitetsforening- Kristiansund"

Her får Ildri utlevert prisen av leder i 8.mars komiteen Berit TønnesenLeder og nestleder ved Klippfiskkjerringa på Piren med prisen.

Tidens Krav hadde også ei reportasje om dette på nettet. Les den her: Sanitetskvinnene fikk Klippfiskkjerringa.
Redaksjonen gratulerer det aktive laget!

Årsmøtereferat 2012

Kristiansund sanitetsforening avholdt sitt årsmøte den 19. februar i sitt lokale "Kløverbakken". Leder startet med å ønske alle velkommen til foreningen sitt 107. årsmøte og ønsket spesielt velkommen til et nytt medlem.

Vi begynte møtet med å synge " Kjærlighet fra Gud",deretter tente leder et lys og vi hadde et minutts stillhet for å minnes medlemmer, kjære og kjente som har gått bort i året som er gått.
Årsberetningen ble lest av sekretær Inger Strømsvåg. Den ble godkjent etter et par små justeringer.
Lederen gikk gjennom regnskapet,det ble også greit godkjent.
Valgkomiteen hadde gjort jobben sin på forhånd. Det ble gjenvalg på leder Ildri Aarnes Sæther, leder i arbeidskomiteen Torild A. Skalde og leder i " Kløvergruppa" Lillian Betten Aanes. Det var bare disse tre i styret som sto på valg i år. Vi var 21 stemmeberettige til stede.
Etter dette var det tid for kaffe med deilige smørbrød som vår eminente festkomite hadde tryllet fram i løpet av ettermiddagen.

Møtet fortsatte med at leder fortalte om det vi skal gi penger til i tiden framover. Vi gir til sju forskjellige fond som NKS sentralt bevilger penger til og som går til forskning på mange områder. Hovedsatsingsområdet til NKS er kvinnehelse, så vi gir også størst beløp til det .Ellers er vi opptatt av å gi til gode formål i nærmiljøet så som prosjektet "Gode Verdier", utstyr til lekeplass i Kvalvåg og Harpskaret Velforening, Aktivitetskofferter til sykehjem rundt om i fylket, Vi gir bidrag til Veiledningssenteret for pårørende til rusavhengige, som for vårt distrikt har hovedkontor i Stjørdal, men også har åpnet et kontor i Molde. Vi sponser to jordmødre fra Krstiansund så de kan delta på en fagdag som Amathea arrangerer i Ålesund i midten av mars, og barn i Krisesenteret får et beløp for å spe på til nødvendige klær eller litt kos mens de bor der. Vår grunnlegger Fredrikke Marie Qvam skulle gjerne fått en noe finere gravsten i dette året som er hundreårsjubileet for at vi kvinner fikk stemmerett i Norge.Hun var en ekte kvinneforkjemper, og det var hennes mann som fremmet forslaget om stemmerett for kvinner i Stortinget. Vi bidrar også med litt penger til ny gravsten.

Til valgkomiteen til neste årsmøte ble ny medlem Brit Eide valgt da Anita Støland gikk ut.Som kvinnehelsekontakt i Fylkesstyret ble valgt Annbjørg Handrum og som beredskapskontakt i Fylkesstyret ble valgt Jorunn Vedøy. Til Ledermøtet i Molde reiser tre medlemmer og til Fylkesårsmøtet blir vi representert med fire medlemmer.

I slutten av januar startet " Rød Knapp "-kampanjen som står for:Stopp vold mot kvinner. Vi syr på klærne en rød knapp med fire hull der rødt står for "stopp" og kjærlighet, fire hull står for: rettigheter, hjelpetilbud, forebygging og forskning. Vi oppfordrer alle om å bære en rød knapp!
Leder leste et stykke som het "Tiden flyr",og vi var enig om at tiden både kommer og går!
Så var tiden kommet for å takke .Leder takket med å gi blomster til Torild for at hun fortsetter i styret og uttrykte hvor glad hun var for det med fine ord, så fikk noen av medlemmene konfekt for at de hadde utført spesielle oppgaver for foreningen og festkomiteen ble også påskjønnet med konfekt for det de gjør. Så tok Målfrid ordet, da var det lederen som fikk blomster, det kom ganske så overreaskende på henne, men det var veldig kjekt å bli satt pris på med fine ord og en nydelig vårbukett!
Til slutt var det trekning av blomstene som var bordpynt og vi sang " Å leva det er å elska". Leder takket for et fint årsmøte og ønsket alle vel hjem.

Solgte ca 800 ris!!

Kristiansund sanitetsforening fikk også i år solgt ut alle Fastelavnsris, ca 800 i tallet
Vi gav bort noen og tjue til sykehjem og andre institusjoner, samt til endel beboere på slike plasser. Så ble en 2-300 hundre risbuketter kjørt ut tilbedrifter rundt i byen som vi hadde tatt opp bestilling på forhånd hos.

Resten solgte vi medlemmene ut i vårt eget nabolag, rundt i byens gater og i kjøpesenteret på kaia der vi fikk et bord og stoler til rådighet.
Der satte vi opp et tre som vi hadde pyntet med masse fjær og NKS-merker.

Pengene som kom inn er rundhåndet delt ut til gode formål i nærmiljøet, jeg nevner: 10.000,- til prosjektet "Gode Verdier" som hjelper barn i vanskeligstilte familier, 10.000,- til innkjøp av forskjellige lekeapparater m.m. til to lekeplasser som tilhører Kvalvåg og Harpskaret velforening og 10.000,- til innkjøp av Aktivitetskofferter til sykehjem i fylket.


På bildet ser vi to av de aktive salgsdamene ved treet: tv Tove Fløystad og Målfrid Olsen

Klar for fastelavn!

Søndag den 13.januar var vi 17 personer på Frei for å hente ris til risbitting.Denne dagen var det ikke bare aktive medlemmer som stilte opp, men også flere aktive " bedre halvdeler". Været var ypperlig, ganske kaldt, men oppholdsvær og delvis sol. Vi hadde en " pust i bakken"med medbrakt niste og kaffe og enkelte hadde med rester av julekaker til spandering. På bildene ser dere mange kjente ansikt!

Mandagskvelden etterpå startet risbittinga, og medlemmene var flinke til å stille opp, flere var hver kveld utover uka. Neste tirsdagskveld var vi ferdig å bitte alt riset vi hadde, og det ble ca. 800 Fastelavnris !
På mandag den 4.februar skal vi starte salget. I første omgang kjøres ris ut til de som har bestilt, det er til mange firma slik som hoteller, banker, eiendomsmeglere og mange slags bedrifter. Vi har fått tillatelse til å selge på Amfi-senteret på Storkaia, der skal vi også ha med et stort tre som vi har pyntet med fjær!!

Da er det bare å sette i gang med salget og få inn mye penger som skal gis til gode formål i nærmiljøet!! Se det rikholdige bildegalleriet under som Ildri Aarnes Sæther har sendt oss.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stor giverglede!

Kristiansund sanitetsforening ga av overskuddet fra julemessa i 2012 til barn og unge. I tillegg til at 30.000,- ble gitt til barn i Krisesenteret ga vi 20.000,- til Gode Verdier.Det er et prosjekt som arbeider for å gi til barn og unge i lokalmiljøet som bor i familier som ikke har så mye å rutte med. De samarbeider med representanter fra politi,kirke, skole og idrettslag. Hjelpen skal gis diskret, og barn og unge som mottar hjelp eller gaver, vet ikke selv at de mottar bidrag fra en veldedighetsforening . Innsamlingen foregikk i " Bestemors Hage", et koselig spisested ved Vanndamman. Hit kunne både private og bedrifter komme å gi pengebeløp og innpakkede julegaver. En kan også levere ting her hele året til samme formål.
Hovedinnsamlingen i år ble markert søndag den 16.desember med representanter fra både frivillige organisasjoner og bedrifter. Ynglingen musikk-korps spilte julesanger, så vi kom i skikkelig julestemning.
Ønskes mer info finnes det på www.godeverdierkristiansund.no


Bildet viser representanter fra de forskjellige organisasjoner og bedrifter som var tilstede ved markeringen i " Bestemors Hage"

Julemesse i Kløverbakken

1. helga i advent arrangerte Kristiansund sanitetsforening julemesse i Kløverbakken. Det var rekordoppslutning fra befolkningen i Kristiansund. På lørdag ble det spesielt stor omsetning av alle de fine tingene vi hadde laget. Julekakene som medlemmene hadde bakt gikk vi først tom for, og også ganske mange glass med syltetøy, både av multe og solbær.
Loddsalget med flotte gevinster gikk strykende, trommelsalget likeså,
Når folk hadde handlet, tok de en pause med kaffe og gode kaker. Da var det kjekt å ta en prat med kjente og ta seg god tid med det. Ofte tok de en runde i salgsdisken etterpå også for å sjekke om det var mer som fristet.
De siste årene har vi fått inn mer for hvert år, dette året var ikke noe unntak. Vi rundet 80.000,- i netto inntekt !!!.

På forhånd hadde vi offentliggjort at vi skulle gi penger til barn som bodde på Krisesenteret, det skulle være både klær og leker. Personalet kunne også bestemme at barn som tidligere hadde bodd på Krisesenteret kunne få noe hvis det var behov. Beløpet vi gav var 30.000,- til dette formålet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Storøvelsen 2012"

Leder i Kristiansund Sanitetsforening har sendt redaksjonen en epost med referat fra da de deltok på "Storøvelsen 2012" i Kristiansund. Hun skriver:

Kristiansund Sanitetsforening deltok på "Storøvelsen 2012" som ble arrangert av OFFB (operatørenes forening for beredskap) som ble avholdt på Thon Hotell i Kristiansund den 15.11.12. Vi var 16 medlemmer fra foreningen som spilte pårørende. Det var en ganske realistisk øvelse. Scenariet var evakuering av en oljeplattform i Nordsjøen og det var både omkomne, savnede og overlevende, så helikopter og ambulanser var i aksjon og sykehuset var i beredskap.

Det ble mye venting, de første pårørende møtte opp kl. 10.30 og så kom vi litt etter hvert utover formiddagen.Den eldste som deltok er 85 år, den yngste er 55 år.
Etter øvelsen fikk vi 1200,-kr pr.deltager til foreninga og vi fikk brev fra arrangør av øvelsen med tusen takk for at vi stilte opp. Uten oss kunne de ikke ha gjennomført dette.

Julemesse i Kristiansund

Kristiansund sanitetsforening har julemesse 1.og 2.desember i sitt lokale i Kløverbakken i Brinchmannsvei 27. Da blir det salg av mange fine ting som er strikket og sydd til både barn og voksen og julesaker, i tillegg selger vi småkaker som er bakt av medlemmene og hjemmelaget syltetøy .Vi har trommel med mye småting som er ekstra kjekt for barna, og så selger vi kaffe og kaker.

De siste to ukene før julemessa selger vi lodd . Da sitter vi ei uke på Amfisenteret på Storkaia og ei uke på Kiwi, som gevinster kan nevnes brodert juleduk, hardangersømsduk, dukke med klær, gavekort på mat, gavekort på klær ,julekopper, heklet teppe, fotball signert av MFK og enda mer---

Vi håper at været er på vår side og ønsker alle vel møtt!

Syng med oss på Rokilde sykehjem

Torsdag 27. september var medlemmer fra Kristiansund sanitetsforening på Rokilde sykehjem og arrangerte den årlige markeringen "Syng med oss". De hadde med og serverte kaffe og kaker til beboerne.


Mathias Gjernes spilte trekkspill og Alf Dahlen sang. Det ble spilt kjente og kjære sanger som beboerne husket og sang med på, og det ble en fin sangtime. Både pleiere og beboere gir uttrykk for at dette årlige besøket blir satt stor pris på, og medlemmene synes det er hyggelig å komme.


I det gavmilde hjørnet

Den 15.august var Inger Strømsvåg, Inger Ringdal og Annbjørg Handrum fra Kristiansund sanitetsforening på Rokilde sykehjem for å overlevere to Stressless-stoler med tilhørende krakker til beboerne i 3.etasje. De ville så gjerne gi en gave til dem , så de tok kontakt for å få vite hva som sto på deres ønskeliste. Mange av stolene begynte å bli preget "av tidens tann", derfor sto dette høyt på listen.

 De valgte ut type stol etter eget ønske og på bildet sitter to av beboerne. Avdelingsleder Aud Dahle står som nr to fra venstre.
Sanitetsdamene fikk servert kaffe og kake og fikk godord og takk med tilbake til foreningen

Loppemarked hos Kristiansund Sanitetsforening

Ildri Aarnes Sæther har sendt oss en epost om det årlige loppemarkedeti Kristiansund Sanitetsforening. Hun skriver: I Kløverbakken, der hvor Kristiansund sanitetsforening holder til, holdt vi loppemarked for 35.gang denne våren, den 14.april.
Vi var heldige med været, så det var utrolig mange mennesker som var innom oss i løpet av dagen.
Her har vi samlet "lopper" over lang tid, og det var mange godbiter å finne for folk som var på utkikk etter spesielle ting.I tillegg selger vi lodd, gevinster av forskjellig slag, fem i alt.Vi selger også kaker og kaffe,og de som ståker på kjøkkenet har fullt opp å gjøre. Det er veldig populært å komme innom på formiddagen for å nyte en god kopp kaffe og hjemmebakte kaker.
Og resultatet! Det ble rekord i år også!

 Jorunn Vedøy og Torild Skalde plukker fram lopper av alle slag.

Ingrid Bremnes henger opp masse tøy som skal selges, selskapskjoler og mye fint ellers.