Molde Sanitetsforening

Aldri bra nok- en suksess!!

Kjønnsforsker Sanna Sarromaa var invitert til Molde for å snakke om perfeksjonstyranniet mange unge jenter i dag lever under.

Initiativtakere var de engasjerte ungdommene Ingvild Maria Gribbestad (18) og Siri Vingsand Natvig (18) torsdag i samarbeid med Sissel Hagerup Heggdal i Molde Sanitetsforening. Gribbestad og Natvig har tidligere gått ut i media og kritisert kroppspresset i dagens samfunn.Blant de rundt 250 frammøtte var jenter og kvinner i overtall. Les mer om det vellykkede arrangementet i Romsdals Budstikke

Justisministeren på besøk i Molde Sanitetsforening

15.3.13 besøkte daværende justisminister Grete Faremo Molde Sanitetsforening. For å høre om Sanitetsforeningens Stopp Vold mot kvinner-aksjon, men også for å snakke om vold i nære relasjoner. Fredagen før la justisministeren fram den første stortingsmeldinga om vold i nære relasjoner. 75 millioner kroner ekstra settes av til arbeidet.

 Grete Faremo orienterer hos Molde Sanitetsforening.

 Leder i Molde Sanitetsforening Eva Refsnæs orienterer litt om foreningens arbeid.

Les mer om besøket på RBnett.no

Molde Sanitetsforening for 50 år siden

I Romsdal budstikke har de små epistler om det som var på dagsordnen for 25 og 50 år siden. Først på mars -14 var det Molde Sanitetsforening som ble nevnt:

FOR 50 ÅR SIDEN
Molde sanitetsforening har mange jern i ilden.
Av årsmeldinga fra Molde sanitetsforening, referert fra årsmøtet 18. februar, går det fram at driften av helsestasjonen for spedbarn og småbarn i 1963 kostet 5280 kroner. Stasjonen ble i løpet av året besøkt av 804 barn.
Helsestasjonen for kvinner hadde et besøk av 88, og av disse ble 10 henvist til undersøkelse av egen lege.
Årsberetningen forteller at foreningen har 440 medlemmer, medregnet de 46 i Sanitetsklubben.
Foreningen har gitt tilskudd til kreftsaken, revmatismesaken, Hjemmet for døve og ellers gitt pengegaver til trengende til jul. Sju eldre har fått 10 dagers ferie på Visthus, og eldre mennesker har dessuten fått gratis fotpleie.

Molde med Sesam

Molde Sanitetsforening er aktive med Sesam prosjektet sitt og har i den anledning sendt oss noen fine bilder.

Se galleriet under.

Tilbakeblikk fra Etipoia

Molde Sanitetsforening har hatt møte der sykepleier Thea-Beate Breivik fortalte om sin praksistid i Etiopiske Kvinners Sanitetsforening.Her ble de fremmøtte servert mat laget av en av medlemmene i Seasamgruppen i foreningen.
Sykepleierstudenter fra Høgskolen i Molde til praksisplasser i Etiopia

Generalsekretær Anne-Karin Nygård beundrer strikkeluene som elver og ansatte ved Høgskolen i Molde har strikket for at studentene skal ta de med seg når de reiser til Etiopia. Damen til høyre i bildet er høgskolelektor Ingeborg Ulvund som reiste sammen med studentene.

 Sanitetsforeningen i Romsdal (Otrøy sanitetslag, Stavik og Kjørsvik sanitetsforening, Søre-Fræna sanitetsforenin og Molde sanitetsforening) spleiset på medisink utstyr som sykepleieelevens ved Høgskolen i Molde tok med seg til Etiopia.
8 av sisteårsstudentene skulle ha praksis ved helsestasjonene som N.K.S. har opprettet i samarbeid med Etiopiske Kvinners sanitetsforening. Utstyret de hadde med var stetoskop, blotrykksmålere og dopplere (måler fosterlyd)

Sesamgruppa i Molde Sanitetsforening

Binding av fastelavnsris egner seg godt til integrerinsarbeid. Molde sanintetsforenig har invitert med seg medlemmer av SESAM gruppa for å binde ris. I tillegg har de besøkt byens eldreinstitusjoner på deres dagtilbud og hatt risbinding som en aktivitet.
Et fargerikt innslag som både brukere og aktivitører satt stor pris på.