Søre Fræna Sanitetsforening

Aksjon Russ-15 i Fræna

Søre Fræna sanitetsforening var sammen med politi, helsesøster og SMISO med å markerte den viktige jobben med holdningsforebyggende arbeid rettet mot årets russekull.Les hele artikkelen fra deres besøk her:
http://www.rbnett.no/nyheter/article10905561.ece

Utdeling av refleksvester til alle i første.

Søre Fræna Sanitetsforening var den 28. august på Jendem skole og delte ut refleksvester til alle 1. klassingene, hele 21 i tallet.


Dette gjør Saniteten hver høst, for å trygge skoleveien for ungene i Søre Fræna. Saniteten er her representert ved Lisbeth Trøen Rønning og Kari Kvammen Hol.