Valsøyfjord Sanitetsforening

Setter pris på de frivillige!

Halsa sanitetsforening og Valsøyfjord sanitetsforening setter stor pris på den jobben de frivillige matkjørerne i kommunen gjør. De bidrar heile året ,uansett vær og føre, til at eldre heimeboende får utkjørt middag fra sjukeheimen. Sammen med ektefeller og samboere inviterte de dem på Rasteplassendt til julemiddag med dessert ,kaffe og hyggelig samvær rundt bordet. De satte stor pris på "å bli sett " for den jobben de gjør!


Matkjørerne er (ingen rekkefølge ): Einar Oterholm, Anders Betten, Peder og Eldbjørg Vaagland, Nils Hendseth, Bjarne Settemsdal og Jan Marvin Botten .

Vellykka haustfest

Halsa sanitetsforening og Valsøyfjord sanitetsforening hadde et felles arrangement i Halsahallen i Sanitetens uke. I en fullsatt kinosal loset nestleder i Halsa sanitetsforening, Olaug Olsen, oss på en informativ og munter måte gjennom programmet..
Elever fra 10. klasse åpnet med to musikalske innslag.

Psykolog Grete Bøe Snoen stod for kveldens hovedinnslag under overskrifta " Barn og unges påvirkning av mediesamfunnet ". Der var hun innom ulike sider av dette med spesiell vektlegging på vold og Skjønnhetstyranniet. Skoleelevene avslutta første del av programmet med to sang- og musikkinnslag igjen


Deretter fulgte matservering med et rikholdig salatbord og tilbehør. Loddsalg ble det også tid til.

Etter pausen holdt Martha Vike Sæther en appell om det viktige arbeidet N.K.S. gjør med oppfordring til å bli aktive medlemmer. INC Surnadal ved Bente Krangnes Edvardsen stilte med klær for damer i alle aldre og størrelser. De ble flott vist fram av sanitetsdamer og kommentert av Bente. En vellykka kveld ble avslutta med trekning av gevinstene og ønske om vel heim !

Les hva avisa Tidens Krav skriver om arrangementet her: De overvektige er egentlig de friskeste!

Stor oppmuntring og inspirasjon!

Som leder mottok Martha Vike Sæther Tidens Krav`s julestjerne for arbeidet Valsøyfjord sanitetsforening har bidratt med. Begrunnelsen var: "Saniteten gjør en viktig og imponerende jobb lokalt gjennom hele året. I år har det kommet barn og unge til gode. De bevilger penger og gaver for å gi alle en mulighet til deltakelse i samfunnet. Det er tydelig at lokalbefolkningen setter pris på det veldedige initiativet som hjelper enkeltmennesker på en diskret måte."
Julestjerna står på hedersplass i stua til Martha og er til glede hver dag!

Vi har hatt hovedfokus på arbeid lokalt både for at vi ser mange behov og kanskje, på den måten kan få opp interessa for sanitetsarbeid og viktigheten av at flere blir med på laget.

Gir bort hjertestarter

Halsahallen er nå bygd sammen med den nye barne-og ungdomsskolen i kommunen. Hallen er i bruk alle og ofte lange dager i uka. Her er alle aldersgrupper fra småbarn til eldre som har ukentlig trim, representert.

Kommunen vår sliter, som de fleste andre med dårlig økonomi. Valsøyfjord og Halsa Sanitetsforening syntes derfor det var greit å kunne gi en hjertestarter med fast plass der.


På bildet blir hjertestarteren overrakt til vaktmester Tor Stivold av de to lederne i foreningene, Martha Vike Sæther og Marit Halse

Boktorg på Halsadagen

Halsa - og Valsøyfjord sanitetsforeninger gikk sammen og arrangerte boktorg med salg av brukte bøker på Bygdadagen i Halsa 8.september. Inntekta gikk til kjøp av hjertestarter i Halsahallen. Hallen er nå bygd sammen med den flotte, nye skolen vår ! Slik blir den nå benytta av alle, -fra skolebarn til "oldboys ". Hjertestarter mangla og vi syntes det var på sin plass at vi kunne bidra med det.Vi fikk Halsa ungdomsråd til å hjelpe oss med flytting og oppstilling av bøker og reoler. De utførte en dugandes jobb .Vi har få, men flotte ungdommer!Bildet viser standen vår og to av de sanitetskvinnene som hadde "vakt" da. Vi delte også ut Røde Knapper til forbipasserende. Dette var jo dagen før valget ! "


Foto: Jon Olav Ørsal/www.todalen.no

Giverglede også i Valsøyfjord

Ved åpninga av den nye barne-og ungdomsskolen på Liabø i Halsa 22 .november, hadde Valsøyfjord sanitetsforening den glede å kunne overrekke en gavesjekk på 60 000,-kr. Midlene er primært gitt til de to faga Kroppsøving og Mat og helse for å brukes i prosjekt/entreprenørskap som er helseforebyggende, helsefremmende og trivselsskapende.

Pengene skal komme alle skolens årstrinn til gode og kun nyttes utenfor budsjetterte midler. Skolen har ansvar for planlegging og gjennomføring. Sanitetsforeninga er behjelpelig med råd underveis og blir holdt orientert om framdrifta."

På bildet overrekker leder i foreninga, Martha Vike Sæther sjekken til rektor Per Olav Foseide til stor aplaus fra de oppmøtte.