Bli medlem!

Å være medlem er å gi - og få enda mer tilbake. Bli en av oss!

  • Du blir en del av Norges største kvinnefellesskap
  • Du får gjøre en innsats for det som engasjerer deg
  • Du velger selv hvordan og hvor mye du vil engasjere deg
Type medlemskap: Medlem 485,-, støttemedlem 425,-, bedriftsmedlem 1500,-.

Ved spørsmål kontakt medlemsservice: medlemsservice@sanitetskvinnene.no eller meld deg inn HER!

De ulike medlemsskapene

Hovedmedlem
Som hovedmedlem velger du selv hvor aktiv du ønsker å være.

Du blir medlem i din lokale sanitetsforening om du ikke ønsker annet
Du har fulle formelle rettigheter i organisasjonen
Du kan dra nytte av organisasjonenes medlemsfordeler
Du mottar medlemsbladet Fredrikke fire ganger årlig
Årlig medlemskontigent for hovedmedlemmer: 485 kroner

Støttemedlem
Som støttemedlem velger du selv hvor aktiv du ønsker å være.

Du blir medlem i din lokale sanitetsforening om du ikke ønsker annet
Du mottar medlemsbladet Fredrikke fire ganger i året
Årlig medlemskontigent for støttemedlemmer: 455 kroner

Bedriftsmedlem

Som bedriftsmedlem kan din bedrift støtte organisasjonens arbeid lokalt, i fylkene eller sentralt. Årlig medlemskontigent for bedriftsmedlemmer: 1500 kroner

Fadderskap i Etiopia

NKS Møre og Romsdal har vedtatt å bli fadderforening for en helt ny forening i Etiopia. Ett fadderskap koster nå 40 000 i året, og flere av våre lokale foreninger har bidratt inn til vår felles konto for dette formålet.

Vi har vårt engasjement i Guele (Addis Ababa) og Bahir Dar som ligger vakkert til ved Tanasjøen og er et meget spennende område.

Er det flere som ønsker å bidra i dette fadderskapet er det bare å sette inn penger på vår øremerkede konto 3910 24 03820.