Vårt arbeid

Lange tradisjoner
En viktig aktør i utviklingen av velferdsstaten

I mer enn 100 år har Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) jobbet for at Norge skal være et godt sted å bo.
Nærmiljøet er vår viktigste arena og sosiale verferdsgoder som skoletannlege, helekontroll, hjemmesykepleie, helsestasjoner for barn var vi de første til å sette i gang med.
Etter hvert har stat og kommuner overtatt, men N.k.S finner stadige nye satsningsområder.
Vi har vært og er fortsatt en viktig pådriver til det offentlige helsevesen.
Hvert år bidrar vi med mellom 8 og 10 millioner til nasjonale forsknings- og utviklingsprosjekt.
Veiledningssentre for Pårørende til rusmisbrukere , intergrering av innbandrerkvinner og utenlandsengasjemet i Etiopia er blandt N.KS sine nye satsningsområder.

100 år med engasjerende arbeid!