Rus og unge

Ein onsdag i mars var vel 5o ungdomar, foreldre, besteforeldre og andre interesserte samla ved Todalen Oppvekstsenter for ei orientering om ungdom og rus. Møtet var stelt i stand av Todalen Sanitetsforening og FAU ved oppvekstsenteret. Olav Halse representerte lensmannsetaten, og orienterte litt om rus-utfordringane dei har i vårt omland, då med vekt på Surnadal og Rindal. Han kunne fortelje at dei siste åra hadde faktisk rusproblematikken i vårt distrikt teke seg opp. I 2010 hadde dei 10 saker med rus involver, mot 18 saker i 2011. Og ja, det er eit belasta miljø i Surnadal.

Halse hadde også med seg diverse brukarutstyr som dei frammøtte fekk sjå, og ikkje alle var like sjølvsagt at kunne koblast opp i mot rusavhengigheit. Han orienterte også om konsekvensar på sikt for dei som blir tekne i ruspåverka tilstand, eller i medverknad til salg.

  • Utestengelse frå å få visum til mange land
  • Fråteke rett til å kjøyre bil
  • Utestenging frå diverse studium


Etter eit lite kaffelag, fekk Landsforeninga mot Stoffmisbruk (LMS)si avdeling på Sunndalsøra ta over ordet. Dagsagendaen deira er å hjelpe både rusavhengige og pårørande til rusavhengige til ein betre kvardag. Leiar Torill Bente Sunnmørsvik fortalde at her var dei ivrige med å få nye pårørande inn i "varmen" og å sende dei på kurs fortast muleg slik at dei lærer seg å mestre alle desse hindra og utfordringane det er å vera pårørande. Her fokuserte dei også på at søsken skulle skolerast i korleis dei skal unne handtere ein tøff kvardag med å sjå ein dei er glad i går til grunne.

Nyfødttreff i Rindal

Først på mars ble det såkalte "Nyfødttreffet" i Rindal avvikla. Det er GGRT, eller Rindal sanitetsforenings yngregruppe, som hvert år inviteter siste års nyankomne rindalinger med sine foresatte til kveldsmat og utdeling av rindalssmykket. Denne gangen var 20 av 25 barn født i 2011 samla i kantina på Rindal skole.

Dette er en årlig foreteelse. Ikke bare foreldre med sine ferskeste skudd på stammen er invitert, like velkomne er søsken, besteforeldre og oldeforeldre for den del. Det er GGRT (forkorta for Guste Gaue Rindals-Tøse), de yngste sanitetsdamene i bygda, som står for servering av kveldsmat, foruten utdeling av det spesielle rindalssmykket.

I år møtte 20 av 25 fødte i 2011 opp, og av disse var det 14 jenter og 6 gutter.

Smykkene, et jentesmykke og et guttesmykke, er spesiallaga av gullsmed Helge Karlgård i Trondheim, og er en kopi av en messingknapp etter Ola Olsen Bolme, født i 1827, som var sølvsmed i Rindal.