Kvinnehelse

N.K.S. har et bredt fokus på kvinnehelse lokal, nasjonalt og internasjonalt. Ved å støtte oss kan du bidra til at enda flere kan nyte godt av sanitetskvinnenes arbeid
SESAM (Sentral engasjert samtale)

Sesam er en møteplass for kvinner med innvandrerbakgrunn og etnisk norske kvinner.tilbudet er gratis. her for kvinnene språktrening og blir kjent med kivinner i lokalmiljøet. De får et kjent ansikt å hilse på i butikken og andre offentlige steder.
Det er foreløpig bare Molde sanitetsforening i vårt fylke som har etablert Sesamgruppe. På dette møtet ble det utvekslet strikketekniker.


Volda sanitetslag arbeider også med intergreing, men har satset på matlaging og fysisk helse. De har grupper som er sammensatt av innvandrerkvinner og unge jenter. De har en dag i uka hvor de lager mat og spiser sammen. En annen dag går de tur sammen.

Jentekonferanse


I vårt fylke er det kun Molde sanitetsforening som har arrangert jentekoneranser. De har arrangert t0
Oppslutninger var god, jentene var begeistret, likeså skolene. Arrangementet krever store ressurser rent admnistrativt. men er verd arbeidet.