Omsorgsberedskap

Kontrakt mellom lokal sanitetsforening og kommunen.
Flere av sanitetsforeningene våre har skrevet kontrakt med kommunen sin om at de inngår i kommunene beredskapsplaner og det arbeides jevnlig for å få flest mulig av sanitetsforeningene til å starte omsorgsberedskapsgrupper:

I vårt fylke har følgende Sanitetsforeninger allerede skrevet under en slik kontrakt: Kristiansund, Volda, Rindal, Molde, Ålesund, Straumsnes, Todalen og Ulstein.

N.K.S. arrangerer årlig sammenkomster for sine beredskapsgrupper. Her får de involverte opplæring og ny kunnskap både om praktisk beredskaparbeid som administrering.

Bildet viser "Beredskapskomiteen" vår.
Foran til venstre Kari Kvendset, Todalen sanitetsforening, Giselle Rocha, Hareid sanitetslag, Jorunn Kallalnd, Volda saniitetslag .
Bak står Jorunn Sjølie som er N.K.S. sin fagkonsulent og Anne-Lise Johansen, Kristiansund sanitetsforening