Utenlandsengasjement

 Utviklingsprosjekt i Etiopia
Siden 2007 har N.K.S. vært engasjert i utvklingsarbeid i Etiopia. Vi støtter arbeidet med renovasjon av landets eneste sykehjem. Dette arbeidet er et viktig bidrag for å hjelpe særskilt trengende etiopiske eldre. I tillegg arbeider N.K.S. med etableringen av Etiopiske Kvinners Sanitetsforening. Gjennom dette arbeidet ønsker N.K.S. å bidra til å styrke etiopiske kvinners rettigheter og muligheter. Vi har behov for støtte til å gjennomføre opplæring av tillitsvalgte, oppbygging av nye enheter samt undervisning i helsespørsmål.