Veiledningssenteret for pårørende til rusmisbrukere

Møre og Romsdal Sanitetsforening er sammen med Sør Trøndelag og Nord Trøndelag medeier i Veiledningssenteret for pårørende til rusmisbrukere som ligger på Stjørdal. Tidligere var det avdelingskontor i Molde, men dette er nå nedlagt, men leder Karin Tuvmark kan komme hvor det måtte være for å informere og ved behov ha møter til aktuelle brukere.

Veiledningssenteret drives med årlige prosjektmidler fra Helsedirektoratet og Rusbehandling Midt-Norge. I november 2012 ble trepartsavtale mellom NKS Veiledningssenter, Rusbehandling Midt-Norge og Stjørdal kommune reforhandlet. Den nye avtalen gjelder i perioden 01.11.12 - 31-10.14. De tidligere avtalene har vært treåri- ge, men på grunn av at Rusforetaket skal legges inn under de eksisterende helseforetakene i Midt-Norge fra 2014/2015, er den eksisterende avtalen 2- årig.


For de sanitetsforeningene som ønsker å støtte veiledningssenteret kan vi anbefale å sette inn penger på deres konto: 4202 26 78579.

Les mer om Veiledningssenteret på deres hjemmesider: www.veiledningssenter.no